SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YÖNETİM YAPISI, STRATEJİ VE POLİTİKALAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Galata Wind, iyi kurumsal yönetişimin bir parçası olarak gördüğü sürdürülebilirliğin, paydaşlarının şirkete olan inancını ve güvenini arttıran önemli bir unsur olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) başlıklarındaki tüm performanslarına her geçen gün artan bir odaklanmayla paydaşlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmek ve hesap verebilirlik düzeyini arttırmak en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Bu amaçla 2022 yılında doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin en üst düzey karar mevkiinde sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasını ve yönetilmesini, izlemekte ve denetlemektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin amacı, Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlikle ilgili yönetişim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alacağı kararlarda yardımcı ve destek olmaktır. Komite, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve insan sermayesi ile ilgili diğer konularda (“ÇSY Konuları”) Yönetim Kurulu’na yol gösterici olma görevi üstlenir. Komite’nin Çalışma Esaslarına şuradan ulaşılabilir. Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Ve Çalişma Esaslari

Komite, sürdürülebilirlikle ilgili küresel gelişmeler ve/veya ÇSY konularındaki genel değişimleri, kilit konuları, şirketi doğrudan ilgilendiren başlıkları ve detayları izler, Yönetim Kurulu’nu bu konularda bilgilendirir ve Kurul’a rehberlik eder. Komite, Yönetim Kurulu’na ÇSY Konuları’nda şirketin daha fazla ilerlemesini desteklemek için yapabilecekleri konusunda da tavsiyelerde bulunur. Ayrıca ÇSY Konuları’ndaki riskleri önlemek, azaltmak ve yönetmek için alınan önlemleri veya girişimleri izler. Şirket üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi olabilecek ya da paydaşlar üzerinde negatif etki yaratabilecek konularda dikkati bu konulara çeker ve ilgili birimlere yönlendirir. Gerekli önlemlerin alınmasını, sistemlerin kurulmasını takip eder. 

Şirketin İnsan Kaynakları, Finans ve Sağlık,Emniyet,Çevre&Kalite (SEÇ-K) bölümlerinden de dahil olmak üzere yönetici ve çalışanlarından oluşan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, doğrudan bu komiteye bilgi vermektedir. Şirket aynı zamanda konunun uzmanı bir danışmanlık firmasından stratejik sürdürülebilirlik yönetimi danışmanlığı hizmeti almakta ve süreçlerini uluslararası standartların beklentilerine uygun olarak düzenlemektedir.

 

Galata Wind Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı 1

 

 

Galata Wind Yatırım Komitesi 

Galata Wind Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi’ni şirketin yaptığı yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması, yatırım risklerinin öngörülerek objektif biçimde üst düzeyde değerlendirilmesi ve sonuçlarının Yönetim Kurulu’na zamanında ulaştırılması, kaynakların verimli kullanımı ve stratejik yatırımların şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim hedefleriyle uyumunun gözetilmesi doğrultusundaki vizyonu ve sürdürülebilirlik stratejileriyle ilgili alınan kararlar sonucunda oluşturmuştur. 

Komite’nin amacı, Galata Wind A.Ş.’nin yatırım kararlarını alırken doğru ve şirket stratejilerine uygun biçimde süreçleri yönetmesini, yatırım politikalarının belirlenmesini, yatırımların Şirketin ÇSY risklerinin öngörülerek alınmasını ve bununla ilgili Yönetim Kurulu’na gerekli risk analizlerinin sunulmasını ve yatırımların gözetiminin sağlanmasıdır. Komite Yönetim Kurulu’na yatırımlarla ilgili komitenin görüşlerinin yanı sıra yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer Yönetim Kurulu Komiteleri’nin (Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları, Riskin Erken Saptanması gibi) görüşlerini de değerlendirerek sunmakla ve önerilerde bulunmakla yükümlüdür.

 

Galata Wind Sürdürülebilirlik Stratejisi 

Politikalar

Politikalarımıza Kurumsal Yönetişim bölümü altında bulunan Politikalar başlığından ulaşabilirsiniz.