SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GALATA WİND ÇALIŞANLAR VE İŞ ORTAMI

GALATA WIND ÇALIŞANLAR ve İŞ ORTAMI

 

2020

2021

 

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Toplam Çalışan Sayısı

8

31

39

12

38

50

Gönüllü İşten Ayrılma Oranı[1]

12,5

3,2

5,1

8,3

5,3

6

İşten Çıkartılan Çalışanların Oranı[2]

0

0

0

8,3

0

2

Ortalama Yaş

39

43

42

35

41

40

Ortalama Görev Süresi (Yıl)

5,3

7,7

7,2

4

7

6,3

Ortalama Eğitim Saati

  

12

  

27

  1. Hesaplama Yöntemi: İstifa eden Çalışanların Sayısı/Ortalama Çalışan Sayısı X100

    Ortalama Çalışan Sayısı Hesaplama Yöntemi: Mevcut Yılın Son çalışan Sayısı + Bir önceki yılın son günü çalışan sayısı/2

  2. Hesaplama Yöntemi: İşten Çıkartılan Çalışanların Sayısı/Ortalama Çalışan Sayısı X100