İNSAN KAYNAKLARI

İK UYGULAMALARI

Performans Yönetimi

Galata Wind Performans Değerlendirme Süreci sadece beyaz yaka çalışanları kapsayacak şekilde dijital platform üzerinden 360 derece olarak yürütülmektedir. Performans süreci hem performans göstergelerini hem de yetkinlik değerlendirmelerini kapsamaktadır. Şirket hedefi her seviyede farklı ağırlıklarda bireysel performansı etkilemektedir.

Ücret & Yan Haklar Yönetimi

Galata Wind Ücret Yönetimi Sistemi; “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile, iş kademeleri, piyasa koşulları ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir.
Ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler doğrultusunda kullanıcı dostu dijital platformlar üzerinden uygulanmaktadır. Şirket içi iş kademeleri ise, görev, unvan, iş büyüklüğü, yetkinlik ve deneyim gibi kriterler baz alınarak tanımlanmaktadır.

 

Eğitim & Gelişim (Yetenek Yönetimi)

Galata Wind’de nitelikli ve çok yönlü çalışanlar yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kurum kültürü benimsenmektedir. Galata Wind’in başarısını ve verimini artırabilmek için çalışanların hem kişisel becerilerini artıracak hem de iş yapış şekillerini geliştirecek gelişim programları oluşturulmaktadır.
Galata Wind’te çalışan tüm yönetici ve üzeri kadrolar için performans yönetim sisteminden gelen iş çıktıları ve grup yetkinliklerine paralel oluşturulan potansiyel ölçümlemeleri ile beraber 9 kutucuk yönetimi ile şirket yetenek haritaları ortaya çıkarılmakta ve bu haritalar kısa, orta ve uzun vadede üst seviye roller doldurabilecek yüksek potansiyel çalışanların, kalıcı düşük performans ve potansiyel ile gelecek planına dâhil olmayan çalışanların ve gelişimi için desteklenmesi gereken çalışanların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Şirketin kilit rolleri ve bu rollerin yedek çalışanları (n-1 & n-2) bu şekilde belirlenmektedir.
Yüksek potansiyele sahip çalışanlar, 6 ay ile 3 yıllık bir süreci kapsayan kariyer planları doğrultusunda eğitim, gelişim ve öğrenim süreçleri oluşturularak, koçluk ve mentorluk çalışmaları ve özel programlarla desteklenmektedirler.

 

Çalışanların iş, pozisyon ve kariyer planları doğrultusunda yapılan eğitim ihtiyaç analizleri ile yıllık eğitim bütçei ve planları yapılır. Eğitim ihtiyaç analizi için performans çıktıları, gelişim anketleri ve yapılan işin gereklilikleri gibi araçlar kullanılır.

Liderlik Gelişimi

Yetenek yönetimi ile ilişkili olarak yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla uzun soluklu Liderlik Gelişim Programları uygulanmaktadır.

Kişisel Gelişim

Çalışanların yetkinliklerini desteklemek amacı ile planlanan ve gerçekleşen eğitimlerdir.

Teknik

Çalışanların teknik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla gerçekleştiren eğitimlerdir.

Yabancı Dil

Şirketin vizyonu ve misyonu doğrultusunda çalışanlara sağlanan yeni nesil yabancı dil platform eğitimleridir.

Yasal Zorunlu

Yasal mevzuata göre işverenin yükümlülüğünde olan eğitimlerdir.

Gelişimle Doğan Platformu

Kişiye özel dizayn edilmemiş ve yüzlerce eğitim içeriği ile olan, ayrıca mobil uygulama üzerinden de takip edilebilen platform ile Galata Wind çalışanlarına düzenli gelişim desteği sağlanmaktadır.