Sunflower Solar

Galata Wind, %100 temiz enerji ilkesiyle sadece bugünü değil geleceği de şekillendiriyor.

Yalnızca bilinen enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla değil, ticari ihtiyaçlara yönelik yeni depolama ve dağıtık enerji teknolojileri de çevreye duyarlı enerjinin ülkemizin yarınlarına yapacağı katkıyı SunFlower ile şimdiden oluşturuyoruz.

Türkiye’nin temiz enerji sağlayıcısı olmak için çıktığımız bu yolda SunFlower markası ile, ticari ve endüstriyel çatı güneş projelerini, kullanıma soktuğumuz 527 kW’tan 1 MW hedefine ulaştırmak, her evin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamak için çalışıyoruz.