SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GALATA WİND'DE İŞ ETİĞİ

Galata Wind, günümüzde toplumların hak ettiği ve insana yaraşır en temiz enerji türü olan rüzgâr ve güneş enerjisi üretmektedir. Bu nedenle biz de Galata Wind olarak yenilenebilir enerji ürün ve hizmetlerimizin maliyet, kapasite, güvenilirlik, performans ve diğer özelliklerini doğru ve dürüst bir şekilde temsil etmeyi, paydaşlarımıza bu doğrultuda bilgilendirmeler yapmayı ve şeffaflığımızı da bu anlayışla her geçen gün en üst düzeye taşımayı taahhüt ediyoruz.

Galata Wind’in İş Etiği yaklaşımı aşağıdaki şekilde tanımlanmış ve yönetilmektedir:

  • Faaliyetlerimizi yürürlükteki tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve Doğan Holding Etik İlke ve Davranış Kuralları’na uygun olarak yürütürüz.
  • Etik İlke ve Davranış Kurallarımız, iş ilişkisi içinde olduğumuz tüm üçüncü tarafların çalışanları da dahil olmak üzere Galata Wind yöneticileri ve çalışanları için geçerlidir.
  • Rüşvet ve yolsuzluk konusunda sıfır tolerans anlayışıyla iş süreçlerimizi yönetiriz.
  • İş ortamımızı ve tüm iş ilişkilerimizi açık ve dürüst iletişim beklentisiyle düzenleriz.
  • Yasal beklentilerin de üzerinde bir iş etiği anlayışıyla hareket ederiz.
  • Etik açıdan mükemmel bir iş ortamı yaratabilmenin ön koşulunun çalışanlarımızın endişe ve kaygılarını, saygı, açıklık ve iş birliği kültürüyle iletebilecekleri mekanizmalar yaratmak ve süreçler tasarlamak olduğunun bilincindeyiz.

Doğan Holding Etik İlke ve Davranış Kuralları’na buradan ulaşabilirsiniz.

Doğan Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.