SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SORUMLU PAZARLAMA POLİTİKASI VE İLKELERİ

Galata Wind kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin her aşamasında sorumlu, adil, hesap verebilir ve yasa ve yönetmeliklere uyumlu bir şirket olarak çalışmakta ve tüm stratejilerini bu temel ilkeler doğrultusunda geliştirmektedir.

Sürdürülebilirlik stratejimizin kilit taşını oluşturan “sorumluluk bilinci” yaşam döngümüzün her aşamasında karar alma süreçlerimiz başta olmak üzere tüm operasyonel faaliyetlerimizi düzenlemektedir. Hedefimiz paydaşlarımız tarafından her geçen gün daha fazla güven duyulan, tercih edilen, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde uluslararası standart ve gönüllü kodlara uyum sağlayarak sürekli büyüyen küresel bir enerji şirketi olmaktır.

Diğer sektörlere göre farklı müşteri profili olan yenilenebilir enerji sektöründe sorumlu pazarlama ilkeleri ve iş etiği Galata Wind için en önemli sürdürülebilirlik önceliğidir. Toplumun çevre bilincinin korunması ve geliştirilmesi gerekliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın da her geçen gün artması bu alandaki sorumluluğumuzu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Galata Wind bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sorumlu pazarlama politikasını hayata geçirmektedir.

Sorumlu Pazarlama İlkelerimiz

  1. Geri bildirim merkezli iletişim
  2. Şeffaflık
  3. Güvenlik Bilinci
  4. Bilgi Güvenliği
  5. İş birliği
  6. Sürdürülebilirlik