KURUMSAL YÖNETİŞİM

RAPORLAR

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
20.12.2023 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
20.12.2022 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu