SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI

İklim değişikliği kaynaklı iklim krizinin sadece gelişmekte olan ya da gelişmemiş ekonomiler için değil, dünyanın her bölgesinde yaşayan toplumlar için etkileri olan sosyal ve ekonomik bir tehdit oluşturduğunun bilinciyle hareket eden Galata Wind, iklim krizi ile mücadelenin ana unsuru olan yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekte ve sadece yenilenebilir enerji üretme taahhüdüyle hareket etmektedir.

Galata Wind olarak ürün portföyümüzde yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla düşük karbonlu iş modellerine geçişe öncülük etmek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Gelecek nesiller için temiz ve güvenli bir çevreye yatırım yapan Galata Wind, tüm yaşam döngüsü içinde 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi de taahhüt etmektedir.

Galata Wind İklim Değişikliği politikası, bir parçası olduğu Doğan Şirketler Grubu’nun sürdürülebilir kaynak kullanımı, çevreye saygı kültürü ve iklim değişikliği ile mücadeleyi güçlendiren beklentilerine yanıt olacak şekilde, Galata Wind sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak düzenlenmiştir.

Galata Wind faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak, biyoçeşitliliği savunmak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve bu alanda her paydaş grubunun beklentilerini sorgulayarak bilgi paylaşımı yapmak doğrultusunda ilerliyoruz.

Toplam 269 MW kurulu yenilenebilir enerji gücüne sahip Galata Wind’in hedefi, yenilebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltan, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile Türkiye’nin temiz elektrik sağlayıcısı olarak 2025 yılında 500 MW kurulu güce ulaşmaktır.

Yukarıda belirtilen unsurlar doğrultusunda Galata Wind iklim değişikliği politikası ve bu politikaya bağlı hedefleri aşağıdaki ilkeleri içermektedir:

  • Gelecek nesiller için kolay ulaşılabilir ve temiz enerji ihtiyacını sağlarken (SDG 7), iklim değişikliği kaynaklı çevresel etkilerle mücadele etmek için eyleme geçiyor (SDG 13) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyoruz.
  • 2030 yılında tüm operasyonlarımız ve faaliyetlerimizde Sıfır Karbon (Net-Zero) hedefine ulaşmak için Kapsam 1 emisyonlarımızı azaltıyoruz.
  • Türkiye’de ve yurt dışında temiz enerjiye daha çok yatırım yapabilmek için gereken kaynaklara ulaşmamızı sağlayan küresel emisyon piyasasını ve ÇSY destekleyicisi sürdürülebilir finans sektörünü izliyor ve yatırımcılarımızı en önemli iş ortaklarımız olarak görüyoruz.
  • İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli unsurlarından birisinin şeffaflık olduğunun bilinciyle hareket ediyor, tüm sürdürülebilirlik performansımızı çevresel verilerimizi de kapsayacak şekilde raporlayarak düzenli ve ulaşılabilir kaynaklardan paydaşlarımıza ulaştırmayı taahhüt ediyoruz.
  • Toplumsal değer yaratmak ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için ortak hedefler doğrultusunda çalıştığımız tüm sektörel birlikleri, ortaklıkları, kurum ve kuruluşları destekliyor ve işbirliği olanaklarını değerlendiriyoruz. (SDG 17)