YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Halka Arz Fiyatı ne kadardır?

Halka Arz Fiyatı 5,06 TL’dir.

Şirket Borsa Kodu/Ticker nedir?

Şirket’in Borsa İstanbul’da listelenecek borsa kodu GWIND’dir.

Galata Wind BİST’de ne zaman işlem görmeye başlamıştır?

Galata Wind'in payları 22 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz edilecek toplam miktar ne kadardır? Bunun dağılımı ne şekilde olacaktır?

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır.

Daha detaylı bilgi için izahnamenin 26. sayfasına bakılabilir.

Tahsisat Grupları:
%49 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar,
%1 Doğan Şirketler Grubu ve Galata Wind Çalışanları,
%40 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar,
%10 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar

Bireysel yurtiçi yatırımcıya ayrılan paylar toplamda kaç adettir? Neden eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor?

Halka arz edilecek toplam 133.697.870 adet payın (ek satış hakkı hariç) %49’u olan 65.511.956 adet pay eşit dağıtım yöntemi ile bireysel yatırımcılara dağıtılacaktır. Eşit dağıtım yöntemi Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından, en adil yöntem olması sebebiyle, uygulamaya alınmıştır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 26. Sayfasına bakılabilir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara payların dağıtımı ne şekilde olacaktır?

Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edecektir.

Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, satan ortağın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 176. – 178. Sayfalarına bakılabilir.

Halka arz sürecine dahil olan Konsorsiyum Üyeleri kimlerdir?
 1. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Garanti Bankası) – Konsorsiyum Lideri
 2. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 3. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 4. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Anadolu Bank)
 5. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 6. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Denizbank)
 7. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 8. Global Menkul Değerler A.Ş.
 9. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Bankası)
 10. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 11. ING Menkul Değerler A.Ş. (ING Bank – Özel Bankacılık)
 12. Invest Az Menkul Değerler A.Ş.
 13. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 14. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 15. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 16. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 17. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Fibabanka)
 18. Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
 19. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
 20. Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 21. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şekerbank)
 22. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Odea Bank)
 23. Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Teb)
 24. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 25. Turkısh Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 26. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
 27. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Vakıfbank)
 28. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Bankası)
 29. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
 30. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Bankası)

Bahsi geçen konsorsiyum üyeleri ve bu üyelerin İzahname’nin ilgili sayaflarında belirtilen başvuru yerleri dışında talep alımı yapılamayacaktır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 182. – 192. Sayfalarına bakılabilir.

  Neden Akbank ve İş Bankası listede yok?

  Konsorsiyuma dahil olmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlarla çalışılmış olup; konsorsiyumdaki 30 banka ve aracı kuruma izahnamenin 182 – 187’inci sayfalarından ulaşılabilir.

  Sosyal medyada Akbank ve İş Bankası ile görüşüldüğü yazıyor. Doğru mu?

  Konsorsiyuma dahil olmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlarla çalışılmış olup; konsorsiyumdaki 30 banka ve aracı kuruma izahnamenin 182 – 187’inci sayfalarından ulaşılabilir. İlan edilmiş olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmış final izahnamedir ve herhangi bir değişiklik olması sözkonusu değildir.

  Halka arz ortak satışı yöntemi ile mi yoksa sermaye artırımı yöntemi ile mi olacak? Halka arzdan gelen fon kime gidecek?

  Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için Galata Wind’e herhangi bir fon girişi olmayacaktır.

  Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 25. – 26. Sayfalarına bakılabilir.

  Halka arzdan ne kadarlık bir kaynak sağlanacak ve bu kaynak nereye harcanacak?

  Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için Galata Wind herhangi bir fon girişi olmayacaktır. Halka arz eden pay sahibi is ek satış dahil 811.813.446,40 TL gelir elde edilecektir. Elde edilen gelir yeni yatırımlar için değerlendirilecektir.

  Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 25. – 26. Sayfalarına bakılabilir.

  Galata Wind’in kar dağıtım politikası nedir?

  Kar dağıtım politikası Galata wind’in kurumsal internet sitesinde Kurumsal yönetim bölümünde politikalar altında yer almaktadır. İlgili politikaya buraya tıklayarak linkinden ulaşılabilir.

  Hissedarlar 2021 yılının kar dağıtımından yararlanabilecek mi?

  Galata Wind’in 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal raporu sonrasında, kar oluşması halinde, Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılması seçeneği değerlendirilecek ve KAP vasıtası ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.