SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YÖNETİM YAKLAŞIMI

Galata Wind bir yenilenebilir enerji şirketi olarak çevresel sorumluluğa olan bağlılığını değer zincirinde çoklu paydaş katılımıyla uçtan uca arttırabilmek amacıyla sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim modeli uygulamak için çalışmaktadır. Bu alanda yönetim yaklaşımımız sürdürülebilirlik ilkelerinin, iş süreçlerinin ilk aşamasından itibaren mal ve hizmet alımından başlayarak ürünümüzün teslimine, hatta kullanım süreçlerine kadar tüm aşamalarını içine alan tüm yönlerine entegre edilmesini içermektedir. Şirketimiz tarafından uygulanan tüm yönetim sistemlerinde tedarikçilerimizin modele entegrasyonu önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

Şirketimizde sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını hayata geçirmeye yönelik ayrıntılı bir yönetim yaklaşımı uygulanmaktadır: