SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Stratejimiz Tümünü Gör

Sadece rüzgâr ve güneş enerjisinden oluşan toplu portföyü ile yeşil halka arzı yapılan ilk şirket olan Galata Wind, enerji sektöründe sürdürülebilirlik konusunda lider ve rol model bir şirket olma stratejisiyle hareket etmektedir.

sustainability-strategy-1

Tüm süreçlerimizde uluslararası sürdürülebilirlik ilkelerini temel alıyor ve önceliklerimiz doğrultusunda hedeflerimizi güncelliyoruz.

sustainability-strategy-2

%100 yenilenebilir kaynaklı, çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreterek, yıllık yaklaşık 400.000 ton karbon emisyonunu azaltıyoruz. Hedefimiz 2025 yılına kadar yenilenebilir kurulu gücümüzü iki katına çıkartmak ve operasyonlarımızdan kaynaklı karbon emisyonunu sıfırlamaktır.

sustainability-strategy-3

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Sürdürülebilir Süreçler

Sürdürülebilir Finans

Dekarbonizasyon

Sosyal Onay

Galata Wind olarak içinde yaşadığımız dünyayı önemsiyor, tüm paydaşlarımıza değer katacak doğru projelere yatırım yapıyor, yönetsel ve operasyonel süreçlerimizde sürdürülebilirlik, çevre ve toplumsal katılım odaklı hareket ediyoruz.

sustainability-strategy-4

Sürdürülebilir finansal kaynaklar kullanarak taahhütlerimizi yerine getiriyor, süreçlerimizin denetlenmesini, hedeflerimizin izlenmesini ve kaynaklarımızın doğru ve verimli kullanılmasını sağlayarak yatırımlarımızı yapıyoruz.

sustainability-strategy-5

Çalışanlarımızdan başlayarak diğer tüm paydaşlarımızın da onayı ve güveniyle hareket ediyor, hedeflerimizin sürdürülebilirlik için önemini biliyoruz. Ekolojik çevreyi de kilit paydaşımız kabul ederek çevresel önceliklerimizi geniş kapsamlı olarak ele alıyoruz.

Bm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Çevre Yönetim Sistemi