SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

PAYDAŞ KATILIMI

PAYDAŞ KATILIMI

Galata Wind sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda şirkete ve tüm paydaşlarına fayda sağlayacak kararlar alır ve paydaşlarının geri bildirimlerini değerlendirerek performansını geliştirici faaliyetlere imza atar. Galata Wind’in paydaş katılımı stratejisi “sor, öğren, yanıt ver” döngüsü içinde sürdürülen, sürekli öğrenmeye açık, gelişim alanlarını izleyen, alınan kararlardan etkilenen paydaşların ön değerlendirmelerini karar süreçlerine entegre eden bir yapı üzerine kurgulanmıştır.

Galata Wind’in kilit paydaşları 2022 yılında AA1000SES standardının önerdiği metodoloji kullanılarak belirlenmiştir.

Şirketimiz pek çok kanaldan kilit paydaşlarıyla diyalog platformlarını yönetmekte ve düzenlemektedir. Diyalog platformlarının yapısı verimlilik açısından değerlendirilmekte, gözden geçirilmekte ve daha etkili katılım araçları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde yatan “şeffaflık” ilkesi tüm paydaşlarımız için geçerlidir ve yanıt verebilirlik düzeyimizi daha ileri düzeye taşımak için çalışmalarımız sürmektedir.

PAYDAŞ KATILIMI PLATFORMLARI

Paydaş Grubu

Diyalog Platformları

Sıklık

Shareholders and Investors

General Assembly Meetings, Information Presentations, Investor Meetings, Analyst Presentations, E-mails, Bulletins, Annual Report and related feedback mechanisms

Regular

Opinion Leaders

Meetings, Seminars, Collaborations, Social Media Channels

Regular

Suppliers

Information Meetings

Min. 1 per year

Employees

Human Resources Practices, Surveys, Events and Meetings, Social Media Channels, Internal Communication Meetings, Volunteering Programs, E-Mails and Information Meetings, Occupational Health and Safety Meetings, Training and Development Programs

Regular

Customers

Meetings, Information Emails, Feedback Mechanisms, Social Media Channels

Regular

Government Agencies

Sectoral Roundtables for Public Policies, Feedback Mechanisms

Regular

International Organizations

Rating Studies, Meetings, Collaborations, Social Media Channels

Regular

Sectoral Entities

Meetings, Social Media Channels, Collaborations and Memberships

Regular

Non-Governmental Organizations

Collaborations, Social Media Channels, Volunteering Programs

Regular

Local Community

Impact Assessment Meetings, Feedback Mechanisms, Local Administration Collaborations, Information Meetings, Grievance Mechanisms

Regular and whenever necessary