KURUMSAL YÖNETİŞİM

POLİTİKALAR

Bağış ve Yardım Politikası
Bilgilendirme Politikası
İnsan Hakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kurumsal Gönüllülük Politikası ve Prosedürü
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Sosyal Sorumluluk Politikası
Tazminat Politikası
Ücret Politikası
Yönetim Kurulu'nda Kadın Üye Politikası
Etik İlke ve Davranış Kuralları
ISO Kalite Politikaları ve Sertifikalar
Kalite Yönetim Sistemi
Çevre Yönetim Sistemi
Enerji Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi