YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

HİSSE BİLGİLERİ

GünlükHaftalıkAylıkYıllıkMaxÇağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanması

Galata Wind Yönetim Kurulunca şirket paylarının alınmasına karar vermesi halinde; 23 Ocak 2014 tarih 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ II-26,1 Sayılı Pay Alım Tebliği” çerçevesinde pay sahipleri ve kamuya gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yapar. Pay alım teklifi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formları kurumsal internet sitesinde yayımlar.

Şirket Paylarının Geri Alınması

Galata Wind Yönetim Kurulunca şirketin kendi paylarını satın almasına veya rehin olarak kabul etmesine karar vermesi halinde; 3 Ocak 2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde kamuya gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yapar.