KURUMSAL YÖNETİŞİM

GENEL KURUL TOPLANTILARI

İç Yönerge
İç Yönerge
Olağan Genel Kurul
18 Nisan 2024 - İlan ve Gündem
18 Nisan 2024 - Vekaletname Örneği
18 Nisan 2024 - Bilgilendirme Dokümanı
18 Nisan 2024 - Genel Kurul Tutanağı
18 Nisan 2024 - Hazirun Listesi