KURUMSAL YÖNETİŞİM

GENEL KURUL TOPLANTILARI

İç Yönerge
İç Yönerge
2022 Olağan Genel Kurul – 29 Mart 2023
İlan ve Gündem
Vekaletname Örneği
Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
2021 Olağan Genel Kurul – 23 Mart 2022
İlan ve Gündem
Vekaletname Örneği
Bilgilendirme Dökümanı
Kar Dağıtım YK Kararı ve Önerisi
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul'da Sorulmuş Sorular
2021 Olağanüstü Genel Kurul – 21 Aralık 2021
İlan ve Gündem
Vekaletname Örneği
Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli