Taşpınar Rüzgâr Enerji Santrali Üretime Geçti
Taşpınar Rüzgâr Enerji Santrali Üretime Geçti
23-07-2021

Taşpınar Rüzgâr Enerji Santrali

Taşpınar Rüzgâr Enerji Santrali, Galata Wind Enerji A.Ş. bünyesinde geliştirilmiş olan en büyük enerji üretim santrali projesidir. Bursa’da yer alan 67.2 MW kurulu gücünde rüzgâr enerjisi santralinin ilk fazı 28 Ekim 2020 tarihinde devreye alınmış, 2020 sonunda son faz tamamlanmıştır. Bu 8 aylık süreç şirket içi kadrolar ile geliştirilmiş ve takip edilmiştir.

2014 yılında ilk kez gündeme gelen proje yıllar içerisinde teknolojik, bürokratik ve hukuki değişikliklere göre şekil almış ve üst yönetim tarafından onay verilmesi ile beraber son şekli üzerinden işlemlere başlanılmıştır. 2017 yılından itibaren devlet izin süreçleri yürütülmektedir. 2020 Mayıs ayında ise şantiye açılmış ve 28.10.2020 tarihinde ilk rüzgâr türbini devreye alınmıştır. Yıl sonuna kadar ise 13 adet daha türbin devreye alınacaktır. Proje 49 yıllığına (2069’a kadar) Galata Wind Enerji A.Ş. adına lisanslıdır.

Türkiye’nin ilk 75 metrelik kanatları Taşpınar RES’te

Projede son teknoloji türbinler kullanılmıştır, hatta Türkiye’de ilk defa 75 metre uzunluğunda türbin kanadı Taşpınar RES için üretilmiştir. Taşpınar RES son teknoloji Nordex N149 4.8 MW gücündeki türbinler ile ticari faaliyete geçen Türkiye’deki 2. rüzgâr santrali olmuştur.

Taşpınar RES projesi devlete herhangi bir katkı payı ödemeyeceği için Türkiye’deki projelere kıyasla ek bir değer de oluşturmaktadır. Yıl bitmeden devreye alınan proje, 2020 yılı sonu itibarıyla sona erecek olan yenilenebilir enerji teşvik kanunu kapsamına da girmiştir. Taşpınar RES 2021 yılı itibariyle 10 yıl boyunca devlet teşvikinden yararlanacak ve alım garantili elektrik enerjisi üretecektir. Ayrıca türbin parçalarının çoğunluğu yerli üretim kapsamında olduğundan, faaliyetinin ilk 5 yılında ayrıca ek bir teşvik alarak ürettiği elektriğin MWh’ni 94 USD fiyat ile satacaktır.

65 milyon USD’lik yatırım, yıllık 16 milyon USD gelir

Proje yatırım büyüklüğü (hard capex) olarak 65 Milyon USD’dir. Projenin ilk 5 yılında, yıllık ortalama 16  Milyon USD gelir elde etmesi ve yaklaşık 14 Milyon USD EBITDA getirmesi planlanmıştır. Geri dönüş süresi yaklaşık 5 yıl olacaktır. Rüzgâr sektörü açısından bu oldukça kısa bir geri dönüş süresidir.

Proje yaklaşık 300 dönüm üzerine kurulmuştur. Yenilenebilir olarak faaliyet gösteren santralin çevreye zarar verilmeden inşa edilmesine önem gösterilmiştir. Tam kapsamlı bir ÇED olumlu raporu bulunan proje uluslararası denetimlerden de geçmekte ve ISO sertifikalarını haiz olmaktadır. Ayrıca Galata’nın tüm diğer projeleri gibi karbon salınımı yapmadığını gösteren Gold Standart sertifikasyonu da mevcuttur.